Thursday, 15/04/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Vạn Ninh
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 V/v công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 01/01/1970
2 Nghị định 124/2020/NĐ-CP lên website theo công văn 428-PGD 01/01/1970
3 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 01/01/1970
4 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
5 V/v triển khai thi hành Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
6 V/v thi hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
7 V,v triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
8 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 01/01/1970
9 V/v bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh. 01/01/1970
10 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2021 01/01/1970
11 Quyết định trưng tập Giám khảo sát hạch 01/01/1970
12 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh 01/01/1970
13 V/v phân bổ các tiết mục văn nghệ trong Lễ công bố cuốn sách Lịch sử Đảng Công sản Việt Nam huyện Vạn Ninh (1975 - 2015) 01/01/1970
14 Xây dựng Kế hoạch giáo dục 01/01/1970
15 Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên NH 2020-2021 01/01/1970
16 V/v truyền thông dịch vụ định danh, xác thực điện tử qua Bưu điện (PostID) 01/01/1970
17 V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải 01/01/1970
18 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 01/01/1970
19 V/v triển khai Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) 01/01/1970
20 V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021 01/01/1970
21 Thực hiện QĐ 18 của TTCP(957-PGD&ĐT-TH.signed) 01/01/1970
22 Thực hiện QĐ 18 của TTCP (2011-CV-VP-19-8-2020_1f02f9fe4a (2)) 01/01/1970
23 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2020-2021 01/01/1970
24 Thống kê điểm TS 10 năm học 2020- 2021 01/01/1970
Thống kê truy cập
Hôm nay : 94
Hôm qua : 153
Tháng 04 : 2.135
Tháng trước : 5.107
Năm 2021 : 14.530
Năm trước : 29.231
Tổng số : 50.522