Thứ năm, 15/04/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Vạn Ninh
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 V/v triển khai Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 01/01/1970
2 V/v triển khai Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 01/01/1970
3 V/v công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 01/01/1970
4 Nghị định Luật khiếu nại 01/01/1970
5 V/v triển khai thực hiện yêu cầu điều phối, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng 01/01/1970
6 V/v thông báo nội dung văn bản cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware 01/01/1970
7 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 01/01/1970
8 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
9 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
10 V/v triển khai thi hành Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
11 V/v thi hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
12 V,v triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
13 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 01/01/1970
14 V/v bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh. 01/01/1970
15 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2021 01/01/1970
16 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh 01/01/1970
17 CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ 01/01/1970
18 CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 01/01/1970
19 Kiểm tra tình hình hình thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với cấp Tiểu học 01/01/1970
20 Quyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa 01/01/1970
21 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2020-2021 01/01/1970
22 Quy trình thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 01/01/1970
23 Quy trình xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú 01/01/1970
24 Quy trình cho phép trường THCS hoạt động giáo dục 01/01/1970
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Hôm qua : 153
Tháng 04 : 2.129
Tháng trước : 5.107
Năm 2021 : 14.524
Năm trước : 29.231
Tổng số : 50.516